ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

Νέα σειρά “Τεχνητών πετρωμάτων” Tepostone

Με πάχος υλικού στο 1cm καταφέραμε τα νέα μας υλικά να έχουν τις ίδιες μοναδικές ιδιότητες χωρίς να προσθέτουμε επιπλέον βάρος στις κατασκευές που τοποθετούνται αλλά και να παραμένουν ανθεκτικά στις συστολές διαστολές των κτιρίων.

Σε νέα σχέδια και χρωματισμούς δίνουμε ακόμα περισσότερες λύσεις στις κατασκευές σας πάντα με την εγγύηση της Tepostone.