ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στρατηγική επιλογή, αλλά και δέσμευση όλων μας στη TepoStone, αποτελεί η παραγωγή και διάθεση Εύκαμπτων Τεχνητών Πετρωμάτων εξαιρετικής ποιότητας στην αγορά. Αυτό επιτυγχάνεται με συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογία και σε νέες γραμμές παραγωγής καθώς και σε αυστηρούς ελέγχους.

Η TepoStone είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 και χρησιμοποιεί τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας για όλα τα προϊόντα και την παραγωγή, με σεβασμό στο περιβάλλον. Όλα τα προϊόντα φέρουν τη σήμανση CE και είναι συμβατά με τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρώπης.