Πιστοποίηση ISO 14001:2005

Η Εταιρία μας, σεβόμενη την έννοια της πράσινης επιχειρηματικότητας και θέλοντας να ελέγχει τις περιβαλλοντικές πτυχές της και να μειώνει τυχών επιπτώσεις της στο περιβάλλον, έχει πιστοποιηθεί στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2005.