Εξυπηρέτηση Πελατών Ελλάδος: +30 22990 46470

Εξυπηρέτηση Πελατών Κύπρου: +357 22 013124

Flexible Stone tepostone

Tepostone | ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
Τεχνητά Πετρώματα Σύγχρονης Τεχνολογίας

Εξυπηρέτηση Πελατών Ελλάδος: +30 22990 46470

Εξυπηρέτηση Πελατών Κύπρου: +357 22 013124


COMPANY PROFILE

Tepostone TDS was founded in 1996, providing the construction world with innovative products in the field of artificial stones and building materials.

Today, based in brand new and state of the art facilities, it continues το grow, making the name Tepostone a synonym for quality and innovation. It has developed a wide network of partners throughout Greece and in more than 30 countries worldwide.

With its systematic effort to supply innovative products, Tepostone is the first company worldwide to produce the flexible stone peel, as well as numerous modern building solutions.

With respect towards the environment and mankind, all products are produced from 100% natural materials and bare the “CE” mark.