Εξυπηρέτηση Πελατών Ελλάδος: +30 22990 46470

Εξυπηρέτηση Πελατών Κύπρου: +357 22 013124

Flexible Stone tepostone

Tepostone | ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
Τεχνητά Πετρώματα Σύγχρονης Τεχνολογίας

Εξυπηρέτηση Πελατών Ελλάδος: +30 22990 46470

Εξυπηρέτηση Πελατών Κύπρου: +357 22 013124


Tepocryl

PROPERTIES

Transparent synthetic varnish suitable for stones and decorative bricks. Ideal for both interior and exterior surfaces.


APPLICATIONS

Suitable for alkaline surfaces as well, like natural/artificial stone, ceramic bricks, cement bricks, roof tiles, coatings.


INSTRUCTIONS FOR USE

It is applied with a brush, paintbrush or roll as well as an airless pistol. Tools can be cleaned using white spirit.


CONSUMPTION

Approximately 1 lt / 5 m2


PACKAGING

Carton box 9 x 1 lt.
Carton box 2 x 5 lt.


STORAGE

Store in its original container in roofed areas, protected from sun radiation and frost.

Showing the single result