Εξυπηρέτηση Πελατών Ελλάδος: +30 22990 46470

Εξυπηρέτηση Πελατών Κύπρου: +357 22 013124

Flexible Stone tepostone

Tepostone | ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
Τεχνητά Πετρώματα Σύγχρονης Τεχνολογίας

Εξυπηρέτηση Πελατών Ελλάδος: +30 22990 46470

Εξυπηρέτηση Πελατών Κύπρου: +357 22 013124


QUALITY MANAGEMENT

Our commitment to our product constitutes the production and distribution of exceptional quality flexible artificial stones to the market. This is achieved with continuous investments in modern technology within the guidelines of production and under the strictest of controls.

Tepostone is certified with ISO 9001:2015, and uses eco friendly products of the highest quality. All of our products carry the CE stamp of approval and are compatible with the highest specifications of security in Europe.