Εξυπηρέτηση Πελατών Ελλάδος: +30 22990 46470

Εξυπηρέτηση Πελατών Κύπρου: +357 22 013124

Flexible Stone tepostone

Tepostone | ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
Τεχνητά Πετρώματα Σύγχρονης Τεχνολογίας

Εξυπηρέτηση Πελατών Ελλάδος: +30 22990 46470

Εξυπηρέτηση Πελατών Κύπρου: +357 22 013124


Teposil

PROPERTIES

Transparent, silicone based varnish, absorbent, with high penetration solvents. It does not affect surface the coloration and does not create a film.


APPLICATIONS

Suitable also for alkaline surfaces as well as natural/artificial stone, ceramic bricks, cement based bricks, roofing tiles, coatings, etc.


INSTRUCTIONS OF USE

It can be applied with a brush, paintbrush or roller as well as an airless pistol. Tools can be cleaned using white spirit.


CONSUMPTION

Approx. 1 lt. / 5 m2


PACKAGING

Carton box 9 x 1 lt.
Carton box 2 x 5 lt.


STORAGE

Store in its original sealed container, in areas protected from sun radiation and frost.

Showing the single result