Εξυπηρέτηση Πελατών Ελλάδος: +30 22990 46470

Εξυπηρέτηση Πελατών Κύπρου: +357 22 013124

Flexible Stone tepostone

Tepostone | ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
Τεχνητά Πετρώματα Σύγχρονης Τεχνολογίας

Εξυπηρέτηση Πελατών Ελλάδος: +30 22990 46470

Εξυπηρέτηση Πελατών Κύπρου: +357 22 013124


SERVICES

Company TEPOSTONE offers top level services for the restoration, renovation and energy upgrade for your building, undertaking both the architectural study and the construction of your project. With our partners we can undertake every big or small project, providing complete solutions for every project.

Our partner’s experience in architectural design and construction and our expertise and great knowledge for the suitable materials, enables us to provide fast, responsible and sufficient services in every section of construction.